Category : ЗАГВАР

Дизайн ЗАГВАР Зөвлөгөө

67 ам метр талбайтай евроблокон сууц барих төсөв

Admin
Жижиг талбайтай боловч оновчтой зохион байгуулалттай, нэг гэр бүлийн хэрэгцээнд нийцсэн амины орон сууцны төсөв өртгийг тооцсон зөвлөмжийг хүргэе. Сууцны төсвийг гаргахдаа ашиглагдах гол материалуудын...