Category : Багануур дүүргийн мэдээ

Багануур дүүргийн мэдээ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс 52 тарвагыг нүүлгэн шилжүүлжээ

Admin
Нийслэлийн Байгаль орчны газраас мэдээлснээр Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрээс 52 бодгаль монгол тарвагыг барьж Багануур дүүргийн нутагт дэвсгэрт шилжүүлжээ. Улмаар нутагшилтын байдлыг хянан...