Category : хүнд үйлдвэр

УУЛ УУРХАЙ хүнд үйлдвэр

Узбекистан тэрбум гаруй долларын уран Японд нийлүүлэхээр төлөвлөжээ

Admin
Узбекистан улсын Ерөнхийлөгчийн “Узбекистан, Япон улс хоорондын цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх арга хэмжээний тухай” зарлигийн дагуу Навоигийн уулын баяжуулах үйлдвэр 2023-2030 онд 1.14 тэрбум...