ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭ ХҮНС шинжлэх ухаан

Н.Батхүү: Тэрбум модыг судалгаа, тооцоонд үндэслэн үе шаттай тарьж ургуулах боломжтой

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганд оролцох үеэрээ тэрбум модыг тарьж ургуулах хөдөлгөөнийг эхлүүлэх гэж байгаа талаар мэдэгдсэн билээ. Энэ талаар Ой судлалын ухааны доктор, МУИС-ийн дэд захирал, профессор Н.Батхүүтэй ярилцлаа. Тэрбээр цөлжилт болон газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр 25 жил судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийсэн юм.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч НҮБ-ын индрээс Монгол Улс тэрбумаар тоологдох модыг тарьж ургуулах тухай үг хэлсэн. Өнөөдөр Монгол Улсад ойжуулалт хийх хэрэгцээ, шаардлага, ойн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгнө үү.

-Монгол Улс 1970 оноос ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж эхэлсэн бөгөөд мод тарихад байгалийн бүс, бүслүүрээр харилцан адилгүй хийх шаардлагатай байдаг. Үүнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан тодорхой дүрэм журам болон норм, нормативын дагуу хэрэгжүүлдэг. Тодруулбал, говь цөлийн бүсэд нэг га талбайд хамгийн багадаа 800 мод, харин хээр, хангайн бүсэд 1,800-2,000 ширхэг мод тарьж ургуулсан бол ой гэж үзэж, Монгол Улсын ойн санд бүртгэж авдаг.

Энэхүү нормативыг шинэчлэлгүй 10-аад жил болж, шинэчлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн бөгөөд 2020 онд шинэчлэн баталж, 1 га талбайн ойжуулалтын зардлыг 2-5 дахин  өсгөсөн. Энэ өөрчлөлтийн гол концепц нь тарьсан ой модоо дор хаяж 3-5 жилд арчилж ургуулах зардлыг оруулан тооцсонд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл та мод тариад ургуулсан бол тухайн таримал ойг мөнгөн дүнгээр үнэлэн улсын ойн санд худалдаж авах дүрэм үйлчилж байна гэсэн үг.

Ингэснээр мод тарьж ургуулах хүсэлтэй иргэдийн тоог нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Цаашлаад цөлжилттэй тэмцэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг дэмжих чиглэлд чухал үүрэг гүйцэтгэх дэмжлэг болох юм.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Үндэсний мод тарих өдрийг жилд хоёр удаа ёслон тэмдэглэдэг. Үүнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд мод тарих ажлын ач холбогдлын талаарх хандлага эерэгээр эргэсэн. Мод тарих нь бидний амьдралын орчин, амьжиргаа, аюулгүй байдалд чухал гэдгийг ухамсарлах болсон. Энэхүү эерэг өөрчлөлт үүсэхэд гадаад, дотоодын санхүүжилтээр ойн салбарт хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг гүйцэтгэсэн нөлөө, үүрэг чухал байр суурь эзэлдэг гэдгийг дурдах нь зүйтэй.

Харамсалтай нь ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалтын ажлын мониторинг судалгаанаас үзэхэд Монгол оронд тарьсан моддын 50 хүрэхгүй хувийн амьдралттай байгаа тооцоолол байдаг. Манай улс Бонны сорилтод элсэж, 600 мянган га талбайг ойжуулж, нөхөн сэргээнэ гэсэн амлалт авсан. Харин Ойн тухай хуульд жилдээ 10 мянган га талбайг ойжуулна гэж заасан байдаг. Гэтэл ойжуулсан талбайн хэмжээгээр аваад үзэхэд жилдээ 5-6 мянган га талбайг ойжуулж байна.

Өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд цөлжилт, газрын доройтол нь нийгмийн тулгамдсан асуудлын хэмжээнд тавигдаж байна. Судалгаа, шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 80 орчим хувь цөлжилтөд өртсөн байна. Энэ нь юуг хэлж байна вэ гэхээр бид амьдрах орчноо хамгаалах зайлшгүй шаардлагатайгаас гадна хүний нийгмийн оршин тогтнохтой холбоотой асуудал гэж ойлгож үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр цөлжилттэй зайлшгүй тэмцэх, цөлжилтийг сааруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж эхлэх ёстой болоод байна.

-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн энэ санаачилга ч цөлжилттэй тэмцэх, байгаль экологийн доройтлыг бууруулах чиглэлд хийж буй тодорхой алхам гэж харагдаж байна. Ер нь Монгол оронд 1 тэрбум модыг тарьж ургуулах боломжтой юу?

-Тэрбум мод тарина гэдэг зорилт бол бүтэхгүй зүйл биш гэж харж байна. Гэхдээ анхаарах хэд хэдэн зүйлс байна.

Юун түрүүнд ойжуулалт хийх тухайн бүс нутагт дасан зохицох чадвар бүхий модлог ургамлын зүйлийг олж илрүүлэх, орчны тааламжгүй нөхцөлийг тэсвэрлэх чадвартай ургамлын суурь судалгааг хийж, орон нутгийн унаган мод, сөөгийг үржүүлэх мод үржүүлгийг газрыг байгуулах замаар тухайн орчинд ургах чадвар бүхий таримлуудыг тарьж ургуулах зайлшгүй шаардлагатай. Тухайн бүс нутгаас түүж бэлтгэсэн үр, үржлийн эрхтэний материалаар тухайн бүс нутагт нь тарьж суулгахыг хэлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Хэнтийд ургуулж бойжуулсан мод, сөөгийг Баян-Өлгийд тарьж болохгүй.

Нөгөө талдаа ургамлыг тарьж ургуулах тарьц, суулгацыг бэлтгэх бааз суурь болох мод үржүүлгийн газруудын техник, технологийн хоцрогдлыг арилгах хэрэгцээ үүссэн. Үүнээс ургуулсан үүдэн тарьц, суулгацын чанарын асуудал яригдана. Чанартай тарьцаар ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгэж байж 50 биш, 100 хувь ургуулах боломжтой. Тарьц, суулгацын чанарыг сайжруулахын тулд судалгаа, шинжилгээг хийхээс гадна мод үржүүлгийн газруудын техникийн болон хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах шаардлагатай.

Модыг тарих амархан. Харин түүнийг 20-25 жилийн турш арчилж, тордох, хамгаалах ажил хамгийн чухал бөгөөд орхигдсон асуудал юм. Мод тарихад усалгаа, арчилгааны асуудал хамгийн чухал. Ялангуяа ойг нөхөн сэргээх, ой байгаагүй газарт ой тарьж ургуулах зэрэг ажилд малын бэлчээрлэлтээс хамгаалах асуудлыг орхигдуулж болохгүй. Малын талхагдлаас хамгаалах арга хэмжээг авахгүй бол хэчнээн ч мод тариад нэмэргүй гэж хувьдаа боддог. Мал аж ахуй нь эдийн засгийн чухал салбар хэдий ч ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн явцад газар ашиглалтын болон хамгааллын явцад зарим зөрчил үүсдэг. Тиймээс аливаа газарт ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө орон нутгийн иргэд, малчидтай ойлголцож, харилцан тохиролцох шаардлага үүсдэг.

1 тэрбум мод тарих зорилт бол тодорхой суурь судалгаа, хүний нөөц, мэргэжилтэй боловсон хүчин, урьд өмнө хуримтлагдсан туршлага гэх мэт олон зүйлийг харгалзан үзэж, бодитой тооцоолол хийж, үе шаттай төлөвлөгөө гаргаж, үүнийгээ эргэн хянаж, мониторинг судалгаа хийх замаар хэрэгжүүлбэл боломжтой зүйл.

Ер нь мод тарих ажил зөвхөн монголчуудын асуудал биш. Хөрш зэргэлдээ орнууд, тэдгээрийн нийгэм, эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлдэг учраас дэлхий нийтийн асуудал. Бид цөлжилт, газрын доройтолтой тэмцэх ёстой. Хүн төрөлхтөн амьдралынхаа туршид өөрсдөө ч мэдэхгүйгээр ой модноос олон төрлийн экосистемийн үйлчилгээг байнга хүлээж авдаг. Эрдэмтдийн судалгаанаас харахад таримал ой, мод нь өсөлтийн эхний 20 жилдээ  4.5-40 гаруй тонн нүүрс хүчлийн хийг шингээдэг гэсэн тооцоо бий. Иймээс ой модоо хамгаалж, ойг хомсдол, доройтолд хүргэж буй хүчин зүйлүүдтэй тэмцэх замаар ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийх зайлшгүй шаардлага бий.

-Та сая ой байгаагүй газарт ой тарьж ургуулах тухай дурдлаа. Шар шороон шуургатай тэмцэх хамгийн оновчтой арга нь Монголын говийг ойжуулах гэж ойлгож болно биз дээ?

-Би Монгол-Солонгосын хамтарсан “Ногоон хэрэм” төсөл эхлэлийн шатнаас эхлээд өнөөг хүртэл оролцож, судалгаа шинжилгээний ажлыг хариуцан гүйцэтгэж байна. Бид судалгаагаа 2007-2008 оноос эхлүүлж, говь болон хуурай хээрийн бүсэд мод тарих, өөрөөр хэлбэл ойгүй байсан газрыг ойжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Монгол хэлэнд ойжуулалт гэдэг нэр томьёо бий. Гэхдээ хоёр төрлийн ойжуулалт байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг нь ойн талбай хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр устаж үгүй болсон газрыг нөхөн сэргээх, нөгөө нь сүүлийн 10 жил,  түүнээс урт хугацаанд ой байгаагүй газрыг ойжуулах, мод тарьж ургуулахыг хэлдэг.

Манай төслийн хувьд хөрс, ус, ургамал, модлог ургамлынхаа биологи, экологи, физиологи, генетикийн чиглэлийн судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнд тулгуурлаж гарсан зөвлөмжид үндэслэн ажлаа явуулсан. Төслийн хүрээнд тавьсан зорилт буюу Төв аймгийн Лүн, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Булган сумдын нутагт 3,000 орчим га газарт ой модыг тарьж ургуулах зорилтоо биелүүлсэн. Бидний тарьсан мод 90-ээс дээш хувь нь амжилттай ургасан. Энэ ойг хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр Монгол Улсын Засгийн газар хүлээн авч байгаа. Мөн төслийн хоёрдугаар шатанд Улаанбаатар хотын Дамбадаржаад Найрамалын цэцэрлэгт хүрээлэн барьж байгуулж байна. Удахгүй Монгол Улсын Засгийн газарт хүлээлгэж өгнө.

“Ногоон хэрэм” төсөл Монгол Улсын хуурай болон говь, цөлийн бүсэд ойг тарьж болдог юм байна, ойг тарьж ургуулахад мэргэжилтэй боловсон хүчний гүйцэтгэх үүрэг чухал байдаг гэдгийг харуулж чадсанаараа онцлогтой.

Төслийнхөө хүрээнд ярихад саяхан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, БНСУ-ын Ерөнхийлөгч нар цахим уулзалт хийх үеэр энэ төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа гэдэгт хоёр талаас харилцан ярилцсан тухай мэдээлэл авсан. Энэ төсөлд оролцож байгаа хүний хувьд, цаашлаад судлаач хүнийхээ хувьд энэ төслийг үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж харж, дэмжиж байна. Монгол Улсад амжилттай хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг цаашид үргэлжлүүлж, одоо яригдаж байгаа тэрбум модыг тарьж ургуулах санал санаачилгад тусгаж явах нь зүйтэй гэдгийг хэлмээр байна.

Эцэст нь хэлэхэд мод тарьсны дараах хамгаалалт, арчилгааны асуудал хамгийн чухал. Болно, бүтээнэ гэсэн эрмэлзэл байхад үе шаттай төлөвлөгөөний дагуу энэ санаачилга хэрэгжих бүрэн боломжтой.

Related posts

“Академич” хэргэм хүртсэн эрдэмтэд

Admin

Нөөцийн махыг өнөөдрөөс худалдаанд гаргана

Admin

Ц.Дашдорж агсны 240 гаруй эд хэрэгсэл Говь-Алтайн музейд хадгалагдаж байна

Admin

39 comments

100% real jordans for cheap 2023-07-20 at 10:29

Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the good info you have got here on this post. I can be coming back to your weblog for extra soon.
100% real jordans for cheap http://www.jordansforcheap.us.com

Reply
bape 2023-07-19 at 19:47

When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any method you possibly can remove me from that service? Thanks!
bape http://www.bapesclothing.com

Reply
fear of god 2023-07-19 at 05:34

There are some fascinating deadlines in this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well
fear of god http://www.fearofgod-clothing.com

Reply
off white t shirt 2023-07-18 at 14:34

A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in truth purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you develop into experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It is highly helpful for me. Large thumb up for this blog submit!
off white t shirt http://www.offwhitetshirt.us.com

Reply
hermes 2023-07-18 at 00:31

This website can be a stroll-by means of for all the data you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and you抣l undoubtedly discover it.
hermes http://www.hermesonlineshop.com

Reply
kd shoes 2023-07-15 at 22:21

After examine just a few of the weblog posts on your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will probably be checking again soon. Pls take a look at my site as effectively and let me know what you think.
kd shoes http://www.kd12.us.com

Reply
off white nike 2023-07-14 at 09:04

I found your weblog site on google and test a few of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying more from you later on!?
off white nike http://www.off—whiteshoes.com

Reply
off whtie t shirt 2023-07-13 at 14:40

After research a couple of of the blog posts on your web site now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will probably be checking back soon. Pls take a look at my site as well and let me know what you think.
off whtie t shirt http://www.off-whiteclothing.us.org

Reply
off white 2023-07-12 at 19:48

There are some interesting closing dates in this article but I don抰 know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well
off white http://www.offwhite-shoes.us.org

Reply
kyrie 7 2023-07-11 at 23:14

This actually answered my drawback, thank you!
kyrie 7 http://www.kyrie7shoes.us

Reply
fear of god 2023-07-11 at 03:04

I discovered your weblog website on google and examine a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to reading extra from you afterward!?
fear of god http://www.fearofgodoutlet.us.com

Reply
yeezy boost 350 v2 2023-07-10 at 07:02

Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any approach you possibly can remove me from that service? Thanks!
yeezy boost 350 v2 http://www.yeezy-350.us.com

Reply
air jordan 2023-07-09 at 10:51

I抦 impressed, I need to say. Really not often do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the problem is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very blissful that I stumbled across this in my search for something regarding this.
air jordan http://www.jordansshoes.us.com

Reply
golden goose 2023-07-08 at 13:56

After examine a couple of of the blog posts on your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and shall be checking back soon. Pls check out my website online as properly and let me know what you think.
golden goose http://www.goldengoosesstore.com

Reply
supreme 2023-07-07 at 21:17

Good day! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice information you’ve got right here on this post. I might be coming again to your weblog for extra soon.
supreme http://www.supremes.us.org

Reply
fear of god essentials hoodie 2023-07-06 at 15:15

Spot on with this write-up, I truly think this web site needs much more consideration. I抣l probably be again to read way more, thanks for that info.
fear of god essentials hoodie http://www.fearofgodhoodie.com

Reply
curry 8 2023-07-06 at 00:45

Nice post. I be taught something tougher on totally different blogs everyday. It would at all times be stimulating to read content from different writers and follow a little bit something from their store. I抎 prefer to make use of some with the content on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l offer you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.
curry 8 http://www.curry-8.us

Reply
gold golden goose sneakers 2023-07-05 at 10:38

Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like this additionally ?taking time and precise effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and by no means seem to get one thing done.
gold golden goose sneakers http://www.goldengoosedeluxebrand.us.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=gold

Reply
goyard 2023-07-05 at 09:26

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
goyard http://www.goyardbags.us.com

Reply
golden goose sneakers 2023-07-04 at 17:53

There are some interesting closing dates in this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as well
golden goose sneakers http://www.goldengoosessale.com

Reply
goyard bag 2023-07-04 at 03:11

The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I truly thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair if you werent too busy looking for attention.
goyard bag http://www.goyardsoutlet.com

Reply
yeezy boost 700 2023-07-03 at 11:05

I抦 impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very completely satisfied that I stumbled across this in my seek for something referring to this.
yeezy boost 700 http://www.yeezy-700.com

Reply
michael jordan shoes 2023-07-02 at 20:34

Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out somebody with some original thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s needed on the net, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the internet!
michael jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com

Reply
bape hoodie 2023-07-02 at 05:00

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I’ll advocate this web site!
bape hoodie http://www.bape-hoodie.com

Reply
yeezy 350 2023-07-01 at 13:01

I抎 must examine with you here. Which is not one thing I normally do! I take pleasure in studying a post that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to comment!
yeezy 350 http://www.yeezyv2.us

Reply
golden goose shoes sale 2023-07-01 at 09:32

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to search out any person with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is wanted on the web, somebody with slightly originality. useful job for bringing something new to the internet!
golden goose shoes sale http://www.goldengoosesneakerssale.us.com

Reply
jordan shoes 2023-06-30 at 22:33

Good day! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great data you have got here on this post. I can be coming again to your weblog for more soon.
jordan shoes http://www.air-jordan.us.com

Reply
kyrie spongebob 2023-06-30 at 07:31

Your home is valueble for me. Thanks!?
kyrie spongebob http://www.kyrie5spongebob.us

Reply
kyrie irving shoes 2023-06-29 at 16:41

There’s noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in features also.
kyrie irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com

Reply
jordan shoes 2023-06-29 at 02:16

This website online can be a walk-via for the entire info you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and also you抣l positively discover it.
jordan shoes http://www.jordanssneakers.us.com

Reply
off-white 2023-06-28 at 10:56

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing situation with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx
off-white http://www.offwhitesonline.com

Reply
hermes outlet 2023-06-27 at 19:49

Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I am experiencing challenge with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx
hermes outlet http://www.hermesoutletsonline.com

Reply
golden goose sliders 2023-06-27 at 15:51

This is the suitable weblog for anyone who needs to find out about this topic. You notice a lot its virtually onerous to argue with you (not that I actually would need匟aHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!
golden goose sliders http://www.ggdb.us.com/slide-c-149_150_155

Reply
goyard bag 2023-06-27 at 05:14

I was more than happy to seek out this internet-site.I wished to thanks to your time for this glorious read!! I definitely having fun with every little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.
goyard bag http://www.goyardhandbag.us.org

Reply
palm angels 2023-06-26 at 13:06

Would you be fascinated with exchanging hyperlinks?
palm angels http://www.palmangels-hoodie.com

Reply
jordan 1 off white 2023-06-25 at 22:17

After research a number of of the weblog posts on your web site now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and might be checking back soon. Pls try my web site as properly and let me know what you think.
jordan 1 off white http://www.offwhitexjordan1.com

Reply
palm angels 2023-06-25 at 06:51

Spot on with this write-up, I really assume this website wants much more consideration. I抣l in all probability be again to read much more, thanks for that info.
palm angels http://www.palmangels.us.com

Reply
golden goose outlet 2023-06-24 at 19:39

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
golden goose outlet http://www.goldengooseonlinestore.com

Reply
golden goose glitter 2023-06-24 at 07:44

Aw, this was a really nice post. In thought I would like to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and in no way appear to get something done.
golden goose glitter http://www.goldengooseofficial.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=glitter

Reply

Leave a Comment